ДРУШТВО СРПСКО-РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА СЛОВЕНСКА УНИЈА је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културно - економске сарадње између српског и руског народа. Удружење има статус правног лица.

Циљеви удружења

Циљеви Удружења су: афирмација и неговање духовних, културних, научних, економских и других видова сарадње између српског и руског народа имајући у виду културно историјску целовитост ова два народа - полазећи од тога да између њих постоје вековне, историјске, цивилизацијске и културне везе базиране на словенској припадности, православљу и блискости језика.

Назив

Назив Удружења је: ДРУШТВО СРПСКО-РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА СЛОВЕНСКА УНИЈА

Назив Удружења на руском језику је: ОБЩЕСТВО СЕРБСКО-РУССКОЙ ДРУЖБЫ СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ